Additional Styles

F box patch logo. Mesh Inserts. UV Protection. Stretch nylon: 78% nylon, 22% spandex, Nylon mesh: 84% nylon, 16% LYCRA fiber.