Additional Styles

F box patch logo. Welt pockets. Stretch French terry, 95% polyester, 5% spandex; stretch nylon, 78% nylon, 22% spandex.